Visi dan misi

23rd Shawwal, 1443 A.H.

1. VISI

JISDA bertujuan mencetak ilmuan dan tenaga ahli dalam bidang ilmu-ilmu Tarbiyah, Syari’ah, Usuluddin dan Bahasa Arab yang berkualiti keimanan keilmuan yang mengabdikan terhadap agama, bangsa dan tanah air.

2. MISI

1. JISDA berfungsi sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam yang berorientasi kepada pendidikan dan pengajaran penelitian, dan pengkajian, serta pengabdian dan pengkhidmatan pada masyarakat yang menbghasilkan sumberdaya masusia yang berkualiti, berwawasan keislaman.

2. JISDA berfungsi sebagai lembaga ilmiyah tempat berhimpunnya intelektual, ilmuan dan tenaga ahli professional keislaman.

3. JISDA berfungsi sebagai wadah pembinaan dan pencetakan keder-kader umat yang pandai bersyukur dan menyadari akan fungsi, peranan dan tanggungjawabnya sebagai pejuang islam yang berkualiti, berwawasan dan berguna bagi agama, bangsa dan tanah air.

4. JISDA  sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mengabadikan nama Syaikh Daud Al-Fathani, ulama besar Fathani tentunya bersifat :

  1. Kerakyatan, yaitu JISDA didirikan  dari umat dan untuk umat pula
  2. Islam, yaitu setiap langkah JISDA  mencerminkan Islam
  3. Berkualiti, yaitu penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengkajian serta pengabdian dan pengkhidmatan pada masyarakat selalu berorientasi berdasarkan morality, penalaran ilmiah dan keterampilan proses.

5. JISDA diharapkan akan penghasilan para lulusan :-

  1. yang berilmu pengetahuan luas dan mendalam serta mampu berkarya ilmiyah
  2. yang berjiwa, bersikap dan berkepribadian serta berkemampuan kepemimpinan/ leadership
  3. sebagai intelektual yang cakap, terlatih dan bermoral
  4. sebagai pendidik/pemimpin yang berpengabdian dan pengkhidmatan yang tinggi terhadap agama, bangsa, masyarakat dan tanah air

 

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>