Category Seputar jisda

Lakasi kampus

No. 762 Jalan siroros, Muang, Yala.

Read More

Lambang

jisda_logo

Isi Lambang terdiri atas:

Read More

Visi dan misi

1. VISI

JISDA bertujuan mencetak ilmuan dan tenaga ahli dalam bidang ilmu-ilmu Tarbiyah, Syari’ah, Usuluddin dan Bahasa Arab yang berkualiti keimanan keilmuan yang mengabdikan terhadap agama, bangsa dan tanah air.

Read More

Sejarah

PENDAHULUAN

Jami’ah Islam Syeikh Daud al-Fathoni (JISDA) dibawah pembinaan Muassasah Assaqafah Al-Islamiyah Yala, didirikan semenjak tahun 1993 M. di pusat kota Bandar Yala dengan fasiliti-fasiliti pendidikan yang memadai serta suasana lingkungan masyarakat Islam yang mendukung kegiatan ilmiahnya.

Read More

Visi dan misi

1. VISI

JISDA bertujuan mencetak ilmuan dan tenaga ahli dalam bidang ilmu-ilmu Tarbiyah, Syari’ah, Usuluddin dan Bahasa Arab yang berkualiti keimanan keilmuan yang mengabdikan terhadap agama, bangsa dan tanah air.

Read More

Sejarah JISDA

PENDAHULUAN

Jami’ah Islam Syeikh Daud al-Fathoni (JISDA) dibawah pembinaan Muassasah Assaqafah Al-Islamiyah Yala, didirikan semenjak tahun 1993 M. di pusat kota Bandar Yala dengan fasiliti-fasiliti pendidikan yang memadai serta suasana lingkungan masyarakat Islam yang mendukung kegiatan ilmiahnya.

Read More